Hobi point, kontakt

Hobi point, news update

Naslov

Datum

Zatvori

Hobipoint! - arhiva za novosti

Zatvori

Hobi.point, recenzija modela vlakova i vagona

Recenzija logo

Operacije na maketi željeznice - UVOD

Hobi point, recenzije

<< odabir recenzije

|

Tomislav Dornik

|

13/08/2011

Dio 1 - Uvod U seriji tekstova pod nazivom "Operacije na maketama" želio bih se dotaknuti jednog dijela željezničkog modelarstva koji je kod nas dosta slabo zastupljen - upravljanje kompozicijama vlakova na prototipski način, tj. kopiranje realnih željezničkih operacija na naše makete.

Ove aktivnosti su vrlo rijetke kod naših željezničkih modelara. Dokaz tome je i nedostatak pravog pojma koji se odnosi na operacije na domaćim maketama. Npr. u engleskom jeziku "operating the layout" je vrlo čest pojam, a odnosi se baš na temu teksta. Najtočniji bi prijevod bio "upravljanje maketom". "Layout operators" su hobisti koji upravljaju maketom, tj. lokomotivom vlaka, dok na našem jeziku "upravljač" zvuči malo nezgrapno, pa će se u daljnjem tekstu koristiti pojam "operator".


Operatori u uskom dijelu američke HO makete Jeffa Krakera
-> autor fotografije

Najprije, trebamo postaviti pitanje, zašto uopće primijenjivati prototipske operacije na makete? Nije li željezničko maketarstvo samo hobi, namijenjen zabavi i razbibrizi bez puno truda i razmišljanja?!

Svakako da je u pravu onaj pojedinac, koji se maketom želi baviti na način da vozi što i kako želi, pa makar 'skuplao' parnjaču DB Rh52 s modernom ICE kompozicijom! :-) Naposljetku, svatko je na svojoj maketi "šef stanice", i najbitnije je da uživa u hobiju. Uvažavajući to, smatram da su realne operacije na maketi način da još malo bolje oživimo taj naš mini-svijet. Ako u svemu tome nešto i naučimo - tim bolje! Nerijetko se čuje da željezničari zaista zarade svoju plaću (neki da, a neki ne, rekli bi cinici!), pa hajdemo vidjeti od čega se sastoji njihov posao, ili barem dio tog posla.

Kakve uopće mogu biti operacije na maketi? Najrazličitiji su scenariji za operacije na maketi, neke od mogućnosti su:


Lokomotivski depo s okretnicom - europski

- promjena lokomotive Kolodvor na maketi je predviđen za promjenu lokomotive, npr. dizel lokomotiva mijenja električnu ili obratno. Možda se u kolodvoru sučeljavaju dva sustava električne vuče, kao što je u Hrvatskoj u Moravicama, ili u slovenskoj Dobovi. Ili stanica na maketi ima funkciju graničnog kolodvora, pa se mijenjaju lokomotive dviju željezničkih uprava. Takav je slučaj u Šapjanama na pruzi Rijeka-Pivka; HŽ 1061 'Žutke' preuzimaju vlak od slovenskih 'Mopeda' i 'Brižitki'.

- operacije namirivanja i servisiranja lokomotiva Ovaj segment operacija u svijetu je vrlo popularan, jer modelaru nudi izliku za izradu loko remize, nerijetko sa atraktivnom okretnicom i lokomotivskim depoima. Posebno su zanimljive operacije oko parnih lokomotiva - čišćenje vatre i pepela, ukrcaj ugljena u tender, nadopuna vode na vodonapojniku, punjenje pjeskare. Dizel depo mora imati pumpe i tankove za punjenje dizel goriva, uređaje za namirivanje pijeskom, a često i posebne kolosijeke za kontrolni pregled i sitne popravke. Elektro depo je sličan dizelskom depou, bez pumpi za gorivo, ali sa kontaktnom mrežom...


Vagoni u riječkoj luci

- putnički prijevoz Kod putničkog prijevoza možemo imati, primjerice, vezu InterCity vlakova s regionalnim, ili prigradskim. Za operacije kao što su preslagivanje putničkih kompozicija potrebno je puno prostora i dugački kolosijeci, uzevši u obzir da je prosječna moderna kompozicija s lokomotivom i 5-6 vagona duga preko dva metra u 1:87 mjerilu. No modelar koji ima dosta mjesta, a zanima ga putnički prijevoz, može realno preslikati praksu pravih željeznica na svoju maketu. N ili Z mjerila nude velike mogućnosti za realne putničke operacije.

- teretni promet Osobno, najviše volim zbivanja na pruzi koja su povezana sa prijevozom i manipulacijom tereta, pa ću se ovim operacijama najviše posvetiti.

Mnogobrojne su prototipske operacije koje na realan način možemo kopirati na našim maketama. Primjeri su ranžiranje teretnih vagona na ranžirnim kolosijecima, ili postavljanje vagona za iskrcaj ili ukrcaj. Nekoga će zanimati operacije sabirno-manipulativnog vlaka, koji prometuje od kolodvora do kolodvora i kupi ili ostavlja vagone po potrebi... Mogućnosti je zaista puno.


Planovi zagonetki 'Inglenook'

Na slici desno je prizor iz riječke luke: moderni HŽ Rils četveroosovinski vagoni postavljeni su na lučki kolosijek, u tijeku je ukrcaj ili iskrcaj tereta u kamion. Ova scena je kao stvorena za maketu - primijetite oštri radijus tračnica, čest na manjim ili srednjim maketama!

Switching puzzles, tj. ranžirne zagonetke također su način na koji možemo vršiti operacije, a prednost im je što na vrlo malom prostoru nude hrpu zabave. Najpoznatije zagonetke su Inglenook i Timesaver. Tko želi doznati više o ovom načinu modelarskih operacija, preporučam ovu web stranicu: http://www.wymann.info/ShuntingPuzzles/shunting-puzzles.html

U drugom dijelu ove serije tekstova provjerit ćemo koje su pripreme potrebne za jedan mogući scenarij, koji bih želio ostvariti na mojoj maketi.

Hobi Point, portal za ljubitelje željeznica

• • • • •
© • Hobi.point online shop. Sva prava pridržana.
Dopunjeno: 11.01.2019
www.000webhost.com